•  WhatsApp SUPPORT +31 6 161 505 93 
 •   LAAGSTE PRIJSGARANTIE
 •  GROOTSTE VOORRAAD IN EUROPA
 •  
 •   GRATIS DE VOLGENDE DAG GELEVERD (*)

Decoproyec Applicatie Controle

529 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

1. ​ D e c o p r o y e c a p p l i c a t i e c o n t r o l e f o r m u l i e r ( D i t f o r m u l i e r d i e n t a l s b i j l a g e b i j h e t D e c o p r o y e c g a r a n t i e c e r t i f i c a a t . ) Projectgegevens P r o j e c t l o c a t i e : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . V e r w e r k e r : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Decoproyec Product ○ S p u i t k u r k ○ K u r k k a l e i / v e r f ○ F i x e e r m i d d e l K o r r e l g r o o t t e : ○ f i j n ○ m e d i o - f i j n ○ r e g u l a r K l e u r c o d e : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . P r o d u c t i e d a t u m : ... ... ... ... ... ... ... ... . . . L o t n u m m e r : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A a n t a l m 2 : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . A a n t a l e m m e r s g e b r u i k t : ... ... ... ... ... . Omgevingscondities ○ i n t e r i e u r ○ e x t e r i e u r T e m p e r a t u u r : . . . . . . . . . . . . . . . . . ° C > 5 e n < 3 5 g r a d e n C e l s i u s L u c h t v o c h t i g h e i d : . . . . . . . . . . % t u s s e n 0 t o 9 5 % Controle van de werkplaats N i e t t e b e h a n d e l e n d e l e n z i j n b e s c h e r m d ? ○ j a ○ n e e n O m g e v i n g i s v e i l i g v o o r s p u i t n e v e l ? ○ j a ○ n e e n S t a a n d e e m m e r s u i t d e z o n ? ○ j a ○ n e e n Controle van de ondergrond T y p e o n d e r g r o n d : ○ b e t o n ○ b a k s t e e n ○ c e m e n t e r i n g ○ k a l e i ○ h o u t ○ b e s t a a n d e c r e p i ○ m e t a a l ( z i n k , k o p e r ) ○ k u n s t o f ( p v c ) ○ g e v e r f d e m u u r ○ g i p s k a r t o n ○ v e z e l c e m e n t p l a a t ○ ... ... ... ... ... ... ... V o c h t p e r c e n t a g e o n d e r g r o n d : ... ... ... . . . % L o s s e d e l e n v e r w i j d e r d ? ○ j a ○ n e e n H o g e d r u k r e i n i g i n g ( s t o f v e r w i j d e r d ) ? ○ j a ○ n e e n V o e g e n , g a t e n e n b a r s t e n g e v u l d ? ○ j a ○ n e e n N a d e n t u s s e n p l a t e n g e v u l d ? ○ j a ○ n e e n Compressor D r u k a f g e r e g e l d o p ( a f l e v e r i n g s d r u k ) : ... ... ... ... ... ... ... . . B a r D r u k i n b e d r i j f ( b i j i n d r u k k e n p i s t o o l h e n d e l ) : ... ... ... ... ... B a r DATUM, NAAM en HANDTEKENING (voor gelezen en goedgekeurd)

Weergaven

 • 529 Totale weergaven
 • 368 Websiteweergaven
 • 161 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 2

 • 17 www.biomat.be
 • 2 www.biomat.nl