•  09 396 20 00  IEDERE WERKDAG VAN 7u TOT 17u 
 •   LAAGSTE PRIJSGARANTIE
 •   ONMIDDELLIJK LEVERBAAR
 •   E-MAIL SUPPORT

Decoproyec Applicatie Controle

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

1. ​ D e c o p r o y e c a p p l i c a t i e c o n t r o l e f o r m u l i e r ( D i t f o r m u l i e r d i e n t a l s b i j l a g e b i j h e t D e c o p r o y e c g a r a n t i e c e r t i f i c a a t . ) Projectgegevens P r o j e c t l o c a t i e : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . V e r w e r k e r : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Decoproyec Product ○ S p u i t k u r k ○ K u r k k a l e i / v e r f ○ F i x e e r m i d d e l K o r r e l g r o o t t e : ○ f i j n ○ m e d i o - f i j n ○ r e g u l a r K l e u r c o d e : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . P r o d u c t i e d a t u m : ... ... ... ... ... ... ... ... . . . L o t n u m m e r : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A a n t a l m 2 : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . A a n t a l e m m e r s g e b r u i k t : ... ... ... ... ... . Omgevingscondities ○ i n t e r i e u r ○ e x t e r i e u r T e m p e r a t u u r : . . . . . . . . . . . . . . . . . ° C > 5 e n < 3 5 g r a d e n C e l s i u s L u c h t v o c h t i g h e i d : . . . . . . . . . . % t u s s e n 0 t o 9 5 % Controle van de werkplaats N i e t t e b e h a n d e l e n d e l e n z i j n b e s c h e r m d ? ○ j a ○ n e e n O m g e v i n g i s v e i l i g v o o r s p u i t n e v e l ? ○ j a ○ n e e n S t a a n d e e m m e r s u i t d e z o n ? ○ j a ○ n e e n Controle van de ondergrond T y p e o n d e r g r o n d : ○ b e t o n ○ b a k s t e e n ○ c e m e n t e r i n g ○ k a l e i ○ h o u t ○ b e s t a a n d e c r e p i ○ m e t a a l ( z i n k , k o p e r ) ○ k u n s t o f ( p v c ) ○ g e v e r f d e m u u r ○ g i p s k a r t o n ○ v e z e l c e m e n t p l a a t ○ ... ... ... ... ... ... ... V o c h t p e r c e n t a g e o n d e r g r o n d : ... ... ... . . . % L o s s e d e l e n v e r w i j d e r d ? ○ j a ○ n e e n H o g e d r u k r e i n i g i n g ( s t o f v e r w i j d e r d ) ? ○ j a ○ n e e n V o e g e n , g a t e n e n b a r s t e n g e v u l d ? ○ j a ○ n e e n N a d e n t u s s e n p l a t e n g e v u l d ? ○ j a ○ n e e n Compressor D r u k a f g e r e g e l d o p ( a f l e v e r i n g s d r u k ) : ... ... ... ... ... ... ... . . B a r D r u k i n b e d r i j f ( b i j i n d r u k k e n p i s t o o l h e n d e l ) : ... ... ... ... ... B a r DATUM, NAAM en HANDTEKENING (voor gelezen en goedgekeurd)

Weergaven

 • 390 Totale weergaven
 • 269 Websiteweergaven
 • 121 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 1

 • 5 www.biomat.be