Garantie du prix plus bas

Votre lien direct avec le fabricant

Disponible immédiatement    

Livraison gratuite à partir de 750 € 

Besoin de conseil?

Envoyez nous un message

09 396 20 00

De 7.30 h à 16.30 h

Voorwaarden

Als gebruiker van de website erkent u dat de terbeschikkingstelling van de toegang tot de website geenszins betekent dat Biobuild bvba een aanbod doet tot contracteren. Integendeel, het plaatsen van een bestelling door de gebruiker zal gelden als een onherroepelijk aanbod tot het aankopen van de in de bestelling vermelde hoeveelheid goederen. 

De overeenkomst zal tot stand komen door het feit van en op het ogenblik van de aanvaarding van Biobuild bvba van dit aanbod.   

De Algemene Voorwaarden, eveneens vermeld op de website, zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen de gebruiker en Biobuild bvba.

Contacteer ons

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden, gelieve ons te contacteren.

Bilksken 4b
Lievegem
9920 Belgique