Garantie du prix plus bas

Votre lien direct avec le fabricant

Disponible immédiatement    

Livraison gratuite à partir de 750 € 

Besoin de conseil?

Envoyez nous un message

09 396 20 00

De 7.30 h à 16.30 h

Privacy Beleid

Deze website wordt beheerd door Biobuild bvba, met maatschappelijke zetel te 9920 Lovendegem, Bilksken 4B.   Indien u deze internetsite bezoekt, kan Biobuild bvba persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Biobuild bvba zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze privacy policy omschreven doeleinden. Biobuild bvba verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.  Deze privacy policy beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Biobuild bvba m.b.t. deze internetsite, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten t.a.v. uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.  

Doeleinden van gegevensverwerking

Biobuild bvba verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen.   Biobuild bvba kan de gekregen persoonsgegevens doorgeven aan partners of aan bij Biobuild bvba aangesloten organisaties.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden, dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoefte van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer ® of Netscape Navigator ® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf kan verwijderen. Raadpleeg hiervoor de hulpfunctie van uw internetbrowser.

Internetsites van derden

Deze privacy policy is niet van toepassing op internetsites van derden die d.m.v. links of hyperlinks verbonden zijn met de website www.biomat.be. Deze websites hebben waarschijnlijk hun eigen privacy policies. Biobuild bvba is niet verantwoordelijk voor informatie die geleverd wordt of verzameld wordt op deze websites noch voor alle ander gebruik op deze website.

Uitoefening van uw rechten

De gebruiker kan zich steeds, kosteloos of op verzoek, verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.   De gebruiker heeft eveneens steeds het recht zijn gegevens in te kijken, onjuiste gegevens te verbeteren of gegevens te laten verwijderen uit het bestand van Biobuild bvba.   Voor alle vragen in dit verband dient de gebruiker zich te richten tot Biobuild bvba, Bilksken 4B, 9920 Lovendegem of via e-mail tot kristof@biobuild.be. Dit verzet of deze informatie dient steeds schriftelijk gevraagd te worden. 

Contacteer ons

Indien u vragen heeft over dit Privacy Beleid, gelieve ons te contacteren:

Bilksken 4b
Lievegem
9920 Belgique